Art Athina 2020 online

ART ATHINA 2020 – ON LINE

15 October – 22 November 2020

 MARINA ABRAMOVIC   *   VASSILIS SALPISTIS  *  DANAE STRATOU  *  LOUISE BOURGEOIS

  NIKOS GIAMPANIS      *  GEORGE LAPPAS   *  WILLIAM KENTRIDGE   *  JANNIS KOUNELLIS

ALIKI PAPPA   *  CHRYSSA   *   SANTIAGO SIERRA    *   PATRICK HERON   *  LYNDA BENGLIS  *   TAKIS

***********************