Michalis Katzourakis

 

Μιχάλης Κατζουράκης

Έργα 2002-2008 / Works 2002-2008

20/11/2008 – 20/12/2008

Επιμέλεια Τάσος Κουτσουρής

Curated by Tasos Koutsouris

Ο Μιχάλης Κατζουράκης θα εκθέσει την τελευταία ενότητα ζωγραφικών και γλυπτικών έργων του που δημιούργησε μετά τη μεγάλη Αναδρομική του Έκθεση στον Εκθεσιακό χώρο  «Εργοστάσιο» της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας.

Ο καλλιτέχνης έχει παρουσιάσει το έργο του σε πολλές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις και έργα του έχουν τοποθετηθεί σε Δημόσιους χώρους και Συλλογές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  Εχει επίσης ασχοληθεί με το δημιουργικό Design που πρόσφατα είδαμε στην Έκθεση “Design Routes” στο Μουσείο Μπενάκη. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.

Ο Μιχάλης Κατζουράκης γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια το 1933 και σπούδασε στο Παρίσι στις αρχές της δεκαετίας του ’50. Με την επιστροφή του στην Ελλάδα άρχισε να εκθέτει τα έργα του καταθέτοντας τους προσανατολισμούς του που σχετίζονται με τη διερεύνηση των σχέσεων των εσωτερικών δομών των μορφών του υπαρκτού κόσμου και της εικαστικής μετάπλασης τους  μέσα απο μια σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργική διαδικασία.

Το έργο του Μιχάλη Κατζουράκη είναι άμεσα συνυφασμένο με τη ποιητική έκφραση της γεωμετρικής αφαίρεσης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο διεθνή καλλιτεχνικό χώρο. Οι θεματικές καταγραφές των έργων του προέρχονται απο προσωπικές καταγραφές του καλιτέχνη απο τον κόσμο των καθημερινών αντικειμένων, οι οποίες απεκδύονται τις παραστατικές τους αναφορές εμμένοντας στην ουσία των δομών και στην ευαίσθητη χρωματιή απόδοση της λιτότητας της έκφρασης. Ο ορατός κόσμος αποτελεί για τον καλλιτέχνη σχέσεις χρώματος, δομών, ισσοροπιών και συγκαλλυμένης αρμονίας που επιχειρεί να αποκαλύψει μέσα απο τα έργα του.

Καθαρές μορφές και αγνές ενώσεις, το οικείο και το σύνηθες, το σκληρό και το λεπτό, γεωμετρική υποδομή, διαχωριστικές γραμμές, κάθετες, οριζόντιες και διαγώνιες, τετράγωνα και παραλληλόγραμμα ανοίγματα, καλυμμένα κενά και φραγμένες επιφάνειες, όλα αυτά αποτελούν μέρος της συμφωνίας της ζωγραφικής με τα αντικείμενα του Μιχάλη Κατζουράκη.

Εγκαταλείποντας σταδιακά τη συμβατική αντίληψη της ζωγραφικής ως μέσο αναπαράστασης του χώρου ή της μορφής και θεωρώντας την μέρος μιας λειτουργικής εξέλιξης που προϋποθέτει την ενεργή συμμετοχή του θεατή, στα έργα της πρόσφατης περιόδου διερευνά με συνέπεια το εύρος των εκφραστικών δυνατοτήτων της ζωγραφικής και γλυπτικής μέσα από τη σύνθεση γεωμετρικών σχημάτων, τη χρήση βιομηχανικών, οργανικών ή ανόργανων, υλικών και νέων τεχνολογικών μέσων. Τμήματα δομικών και αρχιτεκτονικών στοιχείων εισάγονται αυτούσια, αντιπαραβάλλονται, επικαλύπτονται ή αποδίδονται εικονιστικά πάνω στην επιφάνεια, συνθέτοντας ένα πολυδιάστατο σύνολο γεωμετρικών και ελεύθερων σχημάτων, όπου η διάκριση και οι σχέσεις του χώρου και του χρόνου, της ζωγραφικής και της γλυπτικής, της αρχιτεκτονικής και των εφαρμοσμένων τεχνών, του χειροποίητου και του βιομηχανοποιημένου συνυπάρχουν αλλα και αναιρούνται.

Συνδεδεμένα με καθορισμένες έννοιες και ιδιότητες τα στοιχεία αυτά συνθέτουν ένα καινούργιο περιβάλλον με εγκόσμια διάσταση και συνδυαζόμενα μεταξύ τους με ετερόκλητες τεχνικές αποκωδικοποιούνται, αποκτώντας συνειδητά ή ασυνείδητα διαφορετική σημασία και περιεχόμενο. Μέσα από την απo-δόμηση των στοιχείων του έργου, νέοι συνδυασμοί δημιουργούν νέα πρότυπα και ερμηνευτικές προοπτικές, ενώ επιπλέον η εισαγωγή φθαρμένων εγγραφών ή συμβόλων ανακαλούν μνήμες, παραπέμποντας σε ίχνη παλαιότερων δράσεων και συμπεριφορών.

———————————————–

Michalis Katzourakis will exhibit the last chapter of his painting and sculptural work, which he created after his big retrospective at the “Ergostasio” exhibition space of Athens’ School of Fine Arts.

The artist has shown his work in many solo and group exhibitions, many can now be found in various public and private collections in Greece and abroad. He has also done some creative design work, which can be see in the exhibition “Design Routes” at the Benaki Museum. The artist lives and works in Athens.

Michalis Katzourakis was born in Alexandria in 1933, and studied in Paris in the beginning of the ‘50s. After returning to Greece he started exhibiting, making it obvious where his interests were. He explored the relationships between internal constructions of forms in the existing world and their artistic reformation through a modern creative process.

His work is closely intertwined with poetic expression of geometrical reductions in Greece and in the international art world. The thematic representations in the work derive from the artist’s personal observations of everyday objects that prove their representational references by remaining true to the internal structures and the sensitive color choices that formulate the simplicity of his expression. The visible world becomes, in the eyes of the artist, a relationship between color, structure, balance, and harmony, which each work of art tries to express.

Clear forms and pure bonds, the familiar and the usual, the hard and the thin, geometrical structures, dividing lines, horizontals, verticals, diagonals, all these become part of the agreement between Michali Katzourakis’ paintings and the objects.

Gradually abandoning the conventional conceptions that painting is simply a means of representing space and form, and considering it to be part of a functional development that requires the active participation of the viewer, Katzourakis’ latest works explore painting and sculpture’s wide range of expressive possibilities through the composition of geometric shapes, the use of industrial, organic, and inorganic materials and multi media. He uses structural and architectural components as they are. They are compared, covered up, or reproduced on the surface, creating a multidimensional image of geometric or freeform shapes, where relationships between space and time, painting and sculpture, architecture and applied arts, coexist but also cancel each other out.

Brought together through concepts and qualities these characteristics create a new environment with a universal dimension. They connect with each other through their differences, changing each other’s meaning.