Group Show

GROUP SHOW

Opening: Thursday September 26th, 2013, 20.00-23.00
Aliki Pappa, Lynda Benglis, Vassilis Salpistis, Marina Abramovic, George Lappas, Peggy Kliafa, George Papafigkos, Michalis Katzourakis, Vassilis Gerodimos